Podróż dookoła świata

Wybralismy sie w podróż dookoła świata. Przedownikiem był Marek Jezierski.


Wybraliśmy się do Afryki :)

drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi. Zajmuje 30,37 mln km2, czyli ponad 20,3% ogólnej powierzchni lądowej świata. Przechodzą przez niego południk 0stopni, obydwa zwrotniki i równik. Według danych z 2012 r. Afrykę zamieszkuje ok. 1070 mln ludzi, co stanowi 1/7 ludności świata


Następnie Azja

Część świata, razem z Europą tworząca Eurazję, największy kontynent na Ziemi. Z powodów historycznych i kulturowych sama Azja bywa również nazywana kontynentem (zob. alternatywne listy kontynentów). Nazywana jest często kontynentem wielkich kontrastów geograficznych.


Płyniemy do Austraklii

Państwo demokratyczne, położone na półkuli południowej, obejmujące kontynent Australia, wyspę Tasmanię i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Stolicą kraju jest Canberra, największym miastem jest Sydney. Jest szóstym pod względem powierzchni państwem świata.


Nastepnie Ameryka Południowa

Państwo demokratyczne, położone na półkuli południowej, obejmujące kontynent Australia, wyspę Tasmanię i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Stolicą kraju jest Canberra, największym miastem jest Sydney. Jest szóstym pod względem powierzchni państwem świata.


Podążamy do Ameryki Północnej

kontynent o powierzchni 24 242 000 km2 (co stanowi 16,3% całkowitej powierzchni lądów na kuli ziemskiej), położony na półkulach: północnej i zachodniej. Do Ameryki Północnej należy Ameryka Środkowa.

  1. Europa
  2. Azja
  3. Afryka
  4. Australia
  1. Ameryka Poł.
  2. Ameryka Pół.


Kontynenty - Państwa - Miasta